Wieprz w Krasnymstawie przekroczył stan ostrzegawczy

11 lutego br. o godz. 9,00 w Urzędzie Miasta w Krasnymstawie st. bryg. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP oraz kpt. Kamil Bereza – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej uczestniczyli w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zespół zwołano w związku z sytuacją pogodową i zagrożeniem powodziowym.

W związku dużymi opadami śniegu oraz możliwością wystąpienia lokalnych podtopień wynikających z roztopów Komenda Powiatowa PSP w Krasnymstawie monitoruje stan rzeki Wieprz. Codziennie monitorujemy zagrożone miejscowości oraz przygotowujemy potencjał ratowniczy do ewentualnych działań.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Krasnystaw

 

Skip to content