Uroczyste pożegnanie bryg. Andrzeja Kopcia przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne

26 lutego 2021 roku w sali narad Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne bryg. Andrzeja Kopcia – pełniącego służbę w wydziale operacyjnym KW PSP w Lublinie.

W uroczystości uczestniczył nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, st. bryg. Szczepan Goławski –Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz naczelnicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

W trakcie uroczystości komendanci w wielu serdecznych słowach podziękowali Panu Andrzejowi za olbrzymi wkład pracy podczas 35 letniej służby oraz złożyli życzenia zdrowia i pomyślności na nowej drodze życia.

Opracowanie: KW PSP Lublin

Zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content