Pożar sadzy w kominie w miejscowości Rogów

Dwa zastępy straż pożarnej z powiatu opolskiego brały udział w akcji po tym, gdy wpłynęło zgłoszenie o zapaleniu się sadzy w przewodzie kominowym w domu jednorodzinnym w miejscowości Rogów (gmina Wilków, powiat opolski).

Do zdarzenia doszło przed godz. 20 w dniu 5 lutego 2021 r.  Zgłoszenie dotyczyło pożaru w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego w miejscowości Rogów. Paliła się sadza.  Na miejsce zadysponowano jeden zastęp z Komendy Powiatowej z PSP w Opolu Lubelskim oraz strażaków z  jednostki OSP w Rogowie. Chociaż całe zdarzenie wyglądało groźnie, nikt nie został poszkodowany. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Często pożary sadzy spowodowane są zaniedbaniami przez użytkowników kominów. Podstawowym i najważniejszym błędem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Palenie w piecu śmieciami, mokrym drewnem również prowadzi do osadzania się cząsteczek sadzy. Sadza powstaje w wyniku niepełnego spalania stałego materiału palnego.

Przed sezonem grzewczym jak również w trakcie niego należy rzetelnie przeprowadzać kontrolę stanu technicznego przewodu kominowego. Sprawdzamy wtedy drożność oraz szczelność komina. Gdy nagromadzona jest sadza, należy ją niezwłocznie usunąć, a jeżeli napotkamy na pęknięcia przewodu należy go naprawić lub zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować pęknięcia i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka temperatura lub ogień wydobywający się z szczelin komina może doprowadzić do zapalenia się materiałów otaczających przewód kominowy. Przez pęknięcia do pomieszczeń mieszkalnych może dostać się również dym oraz dwutlenek węgla.

Gdy już dojdzie do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowym w pierwszej kolejności musimy zaalarmować o tym zdarzeniu straż pożarną oraz wygasić palenisko. Pamiętajmy o zamknięciu dopływu powietrza do pieca zarówno od dołu jak i od góry. Dozorujmy na całej długości przewód kominowy czy nie występują pęknięcia. Ważne żeby do palącego komina nie wlewać wody. Z jednego litra H2O powstaje 1700 litrów pary co niestety może doprowadzić do popękania przewodu, a nawet jego rozerwania. Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Akty prawne regulujące sprawy związane z przewodami kominowymi:

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami).

II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 poz. 719 ze zmianami).

 

Tekst: KP PSP Opole Lubelskie

Zdjęcia udostępnione przez OSP Rogów

 

Skip to content