Obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie, podczas którego podziękowano operatorom numeru alarmowego za ich ciężką pracę, odpowiedzialność i profesjonalizm, za służenie pomocą tym, których zagrożone jest zdrowie, mienie, a przede wszystkim życie.

Urząd Wojewódzki podczas obchodów reprezentowali: wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula. W wydarzeniu, poza bohaterami święta – operatorami numeru alarmowego 112, wzięli udział także komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkom. Jacek Dzikowski, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Alicja Ciechan oraz kierownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie Jarosław Szymczyk i jego zastępcę Mariusz Kucharek.

Numer 112 to najważniejszy numer telefonu w systemie bezpieczeństwa. Chciałbym Wam bardzo podziękować za Waszą pracę, jedną z najtrudniejszych. Chociażby czas oczekiwania, poniżej niż 9 sekund, świadczy o tym, w jakim napięciu Państwo pracujecie, zwłaszcza, że po drugiej stronie słuchawki niejednokrotnie zdarzają się różne reakcje. Jest to obciążenie nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne. Składam głęboki pokłon i jestem pełen podziwu. Życzę satysfakcji z niesienia pomocy mieszkańcom naszego województwa – mówił wojewoda lubelski.

Lech Sprawka przypomniał, że pracownicy lubelskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zmienią siedzibę z ul. Szczerbowskiego na ul. Wojciechowską. – Ta inwestycja jest ważna nie tylko ze względu na poprawę warunków pracy, ale przede wszystkim będzie to miejsce koncentracji wszystkich tych służb, które są istotne w systemie ratownictwa. Tam też będzie siedziba dyspozytorów zcentralizowanych na obszarze województwa.

Podczas spotkania uhonorowano operatorów numeru alarmowego 112 wyróżniających się w pracy. Lech Sprawka wręczył nagrody ministra spraw wewnętrznych i administracji, a także dyplomy uznania wojewody lubelskiego przyznane za rzetelną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli, stałą gotowość do niesienia pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, profesjonalizm w działaniu, wytrwałość, bezinteresowność, zaangażowanie i empatię, a także za sprawne łączenie wiedzy i umiejętności.

Wyróżnienie z rąk wojewody otrzymał też kierownik CPR w Lublinie Jarosław Szymczyk. Odebrał podziękowanie przyznane przez dowódcę operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasza Piotrowskiego. W ten sposób podziękowano kierownikowi Szymczykowi za zaangażowanie włożone w umacnianie systemu bezpieczeństwa państwa podczas przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem Renegade/Sarex – 20.

Specjalne listy z okazji dzisiejszych obchodów skierowali do pracowników Centrów Powiadamiania Ratunkowego minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Podczas spotkania odczytano oba listy. – Pracując w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na co dzień zmagają się Państwo z ekstremalnymi wydarzeniami, w których stawką jest walka o ludzkie życie. Profesjonalizm, umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji, odporność na stres sprawiają, że obywatele, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie mogą zawsze liczyć na szybką pomoc. Państwa praca to od lat niezwykle ważny i sprawnie działający element systemu ratownictwa w Polsce. (…). Mam pełną świadomość, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na Państwa barkach każdego dnia. Jestem dumny, że razem tworzycie zespół profesjonalistów, który potrafi niezawodnie działać nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dzięki temu zapewniacie obywatelom tak ważne w dzisiejszych czasach poczucie bezpieczeństwa – napisał minister Kamiński. Z kolei komendant główny PSP zwracając się do operatorów 112 napisał: – Państwa praca, tak niezwykle odpowiedzialna, bardzo często jest niedostrzegana. (…). Zadania, które realizujecie Państwo na co dzień są niezwykle ważne społecznie. Wymaganie szybkości reakcji i sprawnego, analitycznego myślenia oraz odporność na stres sprawiają, że jest to praca tylko dla nielicznych.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie rozpoczęło pracę w październiku 2013 roku i stanowi komórkę organizacyjną w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Obecnie zatrudnia 70 operatorów numerów alarmowych.

W ubiegłym roku pracownicy lubelskiego CPR największą ilość zgłoszeń przekazali do Policji tj. 50 proc. (163060). 41 proc. stanowiły zgłoszenia skierowane do Państwowego Ratownictwa Medycznego (136378), do Państwowej Straży Pożarnej przekazano 4 proc. (13013), a 5 proc. (16885) zgłoszeń stanowiły zgłoszenia do służb pomocniczych.

źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

zdjęcia: Katarzyna Link/LUW

 

Skip to content