Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze dla jednostek OSP powiatu janowskiego

Potencjał ratowniczy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu janowskiego wzbogacił się w 2020 roku o trzy nowe średnie samochody ratowniczo gaśnicze z napędem 4×4.

W ramach dotacji pozyskanej z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej firm ubezpieczeniowych oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jak również środków finansowych z Urzędu Miejskiego w Modliborzycach Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchowiskach Pierwszych zakupiła średni samochód ratowniczo – gaśniczy VOLVO FL 4X4 GBA 3/16 o następujących parametrach :
• moc: 210 kW (285 KM)
• napęd: 4 x 4 resory, blokada mechanizmów różnicowych
• zbiornik wody o pojemności 3000 l
• zbiornik środka o pojemności 300 l
• autopompa dwuzakresowa o wydajności:
–2900 l/min przy ciśnieniu 8 bar
–400 l/min przy ciśnieniu 40 bar
• szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m
• działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
Koszt zakupu samochodu wyniósł 789 660,00 zł. z czego dofinansowanie z KG PSP wyniosło 160 000,00 zł. z WFOŚ i GW w Lublinie 380 000,00 zł. Urząd Miejski w Modliborzycach dofinansował zakup kwotą 249 660,00 zł.
Zdjęcie 1,2,3

W ramach I edycji „ Bitwy o wozy” gmina do 20 tys. mieszkańców, w której została odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymała wóz strażacki. W województwie lubelskim największą frekwencję wyborczą odnotowano w Gminie Godziszów powiat janowski. Środki finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Pierwszym. Zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT D16 4×4 o następujących parametrach:
• moc: 210kW/286 KM
• napęd: 4 x 4, blokada mechanizmów różnicowych
• zbiornik wody o pojemności 3000 l
• zbiornik środka o pojemności 300 l
• autopompa dwuzakresowa o wydajności:
–2800 l/min przy ciśnieniu 8 bar
–420 l/min przy ciśnieniu 40 bar
• szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m
• działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
Koszt zakupu samochodu wyniósł 811 000,00 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 8000 000,00 zł. Urząd Gminy w Godziszowie dofinansował zakup kwotą 11 000,00 zł.
Zdjęcie 4,5,6

W ramach II edycji „ Bitwy o wozy” gmina do 20 tys. mieszkańców na terenie byłych 49 województw, w której zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, miała otrzymać wóz strażacki. W gminach na obszarze byłego województwa tarnobrzeskiego największą frekwencję wyborczą odnotowano w Gminie Chrzanów.
Środki finansowe na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego trafiły do Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie. Zakupiony został średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man TGM 4×4 o następujących parametrach:
• moc: 214 kW (290 KM)
• napęd: 4 x 4 blokada mechanizmów różnicowych
• zbiornik wody o pojemności 2500 l
• zbiornik środka o pojemności 250 l
• autopompa dwuzakresowa o wydajności:
–2800 l/min przy ciśnieniu 8 bar
–420 l/min przy ciśnieniu 40 bar
• szybkie natarcie, zwijanie elektryczne i ręczne o dł. 60 m
• działko wodno-pianowe typ DWP 8/16
Koszt zakupu samochodu wyniósł 848 700,00 zł. z czego dofinansowanie wyniosło 8000 000,00 zł. Urząd Gminy w Chrzanowie dofinansował zakup kwotą 48 700,00 zł.
Zdjęcie 6,7,8

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski

Skip to content