Konferencja prasowa ws. ustawowego uregulowania opieki nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA

18 lutego 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja prasowa w sprawie ustawowego uregulowania opieki nad zwierzętami w służbach podległych MSWiA.

W spotkaniu udział wzięli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Podsekretarz Stanu w MSWiA Błażej Poboży, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga oraz troje funkcjonariuszy służb podległych MSWiA (Policja, PSP, SG) z psami służbowymi.

W trakcie konferencji minister poinformował, że przygotowany został pierwszy w historii akt prawny tj. projekt ustawy kompleksowo regulującej status zwierząt w formacjach podległych resortowi, od ich doboru do służby po wycofanie i emeryturę.

Jak podkreślono, szczególnej uwagi wymaga fakt, że określono kwestie dożywotniego utrzymania zwierząt nawet po zakończeniu ich służby. Wszystkie koszty będzie pokrywał budżet państwa.

Ustawa wprowadza systemowe rozwiązania dla zwierząt i ich opiekunów w 5 głównych obszarach:

  1. dokładny opis zwierząt po wycofaniu ze służby tj. możliwość pozostania z opiekunem lub przekazania go do organizacji zajmującej się opieką nad zwierzętami;
  2. określenie obowiązków dla opiekunów m.in. zapewnienia wyżywienia, swobodnej aktywności zwierząt, obowiązkowe szkolenia dla opiekunów a także zakres wykluczeń kto nie może być opiekunem;
  3. pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt tj. opiekun będzie otrzymywał wyżywienie w naturze lub ekwiwalent;
  4. zwrot kosztów ponoszonych na opiekę weterynaryjną;
  5. kontrola i nadzór nad sprawowaniem opieki nad zwierzętami.

Psy w PSP i OSP pełnią bardzo ważną rolę – ratowania życia ludzkiego w katastrofach budowlanych. Są również naszymi ambasadorami, ponieważ wyjeżdżają na misje zagraniczne by pomagać w działaniach ratowniczo – poszukiwawczych powiedział komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

We wszystkich służbach podległych MSWiA pełni służbę 1207 psów oraz 62 konie.

W straży pożarnej w służbie jest 30 psów, których głównym zadaniem jest poszukiwanie osób w ruinach zawalonych budynków, wyjazdy w rejony trzęsień ziemi, poszukiwania osób zaginionych w terenie. Polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza HUSAR (Heavy Urban Search And Rescue, USAR Poland – Urban Search And Rescue), która jest wysyłana w rejony trzęsień ziemi, dysponuje 12 psami ratowniczymi.

Opracowanie: Zespół prasowy KG PSP
Zdjęcia: mł.bryg. Karol Kierzkowski

 

 

Skip to content