Do 15 lutego br. numer alarmowy 998 zostanie przełączony do CPR

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorza Alinowskiego, kierownika lubelskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego Jarosława Szymczyka i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Andrzeja Odyńca odbyła się konferencja prasowa w związku z przełączeniem numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ważny dzień nastąpi 8 lutego br., kiedy rozpocznie się przełączanie numeru 998 na numer alarmowy 112. Od 1 lutego realizowany jest program pilotażowy przełączania numeru na terenie woj. lubelskiego, my jesteśmy na drugim miejscu i ten proces będzie trwał od 8-15 lutego br. Miejskie bądź Powiatowe Komendy Straży Pożarnej będą przełączane do tego systemu. Rozpoczynamy od Komendy Miejskiej w Lublinie. W sumie dotyczy to czterech Komend Miejskich PSP i 16 powiatowych – mówił wojewoda lubelski rozpoczynając spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Po przekierowaniu ruchu z numeru 998 na numer 112 wszystkie połączenia będą odbierane przez operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiana Ratunkowego, a powiadamianie Państwowej Straży Pożarnej następować będzie za pomocą systemu teleinformatycznego. Straż Pożarna będzie otrzymywała tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

To nie znaczy, że numer 998 znika, on dalej funkcjonuje, z tym, że obywatel, który zadzwoni na ten numer nie dodzwoni się do dyspozytora PSP tak jak dotychczas, tylko do dyspozytora CPR. Zgłoszenie zostanie obsłużone przez wyszkolone służby, zgłoszenie zostanie zakwalifikowane do konkretnej służby i przekazane do dyspozytorów PSP. Nie będziemy obsługiwać bezpośrednich zgłoszeń od obywateli, tylko będziemy dostawać dyspozycję od CPR i będziemy ją realizować. Nie znaczy to, że jeżeli obywatel zwróci się bezpośrednio do PSP, połączy się z dyspozytorem, to zostanie przekierowany do CPR, zgłoszenie zostanie wtedy przyjęte i obsłużone – podkreślił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda może w każdej sytuacji liczyć na służby mundurowe. Niewątpliwie należy do nich Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Szczególnie w kontekście pandemii Straż Pożarna wielokrotnie realizowała najprzeróżniejsze zadania, np. obsługiwała punkty graniczne, gdy była kontrola graniczna osób przyjeżdżających do Polski, ustawiała namioty, które służyły do triażu, włączyła się w system organizacji transportu osób do punktów szczepień – mówił Lech Sprawka kierując podziękowania wspomnianym służbom na ręce nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Numer alarmowy 998 będzie drugim numerem alarmowym, przekierowanym do obsługi przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie. W czerwcu 2018 r. został przekierowany numer alarmowy 997, a na rok 2024 planowane jest przekierowanie numeru alarmowego 999 i zakończenie koncentracji numerów alarmowych w Polsce.

Szybsze powiadamianie służb ratowniczych, możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu wszystkich możliwych służb, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, zastępowalność na wypadek przeciążenia lub awarii systemu, obsługa zgłoszeń alarmowych od obcokrajowców i obsługa zgłoszeń typu eCall (zgłoszenia z samochodów) oraz zgłoszenia od osób głuchoniemych – wymieniał zalety koncentracji Lech Sprawka.

Lubelskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego mieści się w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili realizowana jest inwestycja, przy ul. Wojciechowskiej, w której będzie miała siedzibę zarówno Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Dyspozytornia Medyczna, ta która będzie skoncentrowana na terenie woj. lubelskiego pod koniec marca br., przy czym w dalszym ciągu ta dyspozytornia, która zastąpi cztery dotychczasowe, tzn. w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Lublinie, będzie jedna Dyspozytornia Medyczna. Od 1 stycznia 2022 r., dyspozytornia zostanie przejęta przez Wojewodę Lubelskiego, która wraz z CPR zafunkcjonują w nowym budynku przy ul. Wojciechowskiej – mówił wojewoda lubelski.

Pracujemy w systemie 12-godzinnym, w pięciu grupach, średnio na zmianie jest 13-14 osób, co umożliwia odbiór zgłoszeń alarmowych na terenie woj. lubelskiego. Mamy bardzo mały proc. zgłoszeń oddanych do innych województw. Zdarzają się sytuacje, kiedy mamy zgłoszenia związane z warunkami atmosferycznymi, przy dużym nasileniu zgłoszeń, wpadają one do innego i są przekazywane do Powiatowych Komend PSP czy Komend Policji, czy lubelskiej Dyspozytorni Medycznej – podkreślił kierownik lubelskiego CPR Jarosław Szymczyk.

Limit przyznany przez MSWiA dla województw lubelskiego wynosi 72 operatorów numerów alarmowych. W roku 2020 CPR przyjęło 852 969 zgłoszeń (w tym 296 484 zgłoszeń zasadnych).

źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki

zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content