Zamość – ślubowanie strażaków

3 lutego 2021 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Zamościu zorganizowano uroczystą zbiórkę, w związku ze złożeniem ślubowania przez trzech strażaków wstępujących do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Ślubowanie na sztandar przyjął st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP w Zamościu. Strażacy: Krzysztof Buba, Sebastian Molas, Maciej Bartnik (w kolejności od lewej) osiągnęli najlepsze wyniki podczas naboru do służby jaki został przeprowadzony w grudniu ur. Po odbyciu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, nowi adepci rozpoczną służbę w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Zamościu i Szczebrzeszynie.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Andrzej Szozda

Skip to content