Narada szkoleniowa kadry pionu operacyjnego PSP woj. lubelskiego

W dniu 22 grudnia 2020 roku przeprowadzono naradę szkoleniową w formie wideokonferencji. W spotkaniu uczestniczyli Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz oraz kadra pionu operacyjnego z terenu województwa lubelskiego. Głównymi tematami narady były zmiany w zasadach dotyczących ratownictw specjalistycznych, które przedstawili koordynatorzy wojewódzcy. Ponadto omówiono charakterystyczne zdarzenia, które miały miejsce w 2020 roku m.in. katastrofy budowlane w m. Chodel, Puławach oraz pożar w Domu Pielgrzyma w m. Kodeń. Na koniec narady zostały przedstawione bieżące komunikaty dotyczące m.in. działań podejmowanych przez strażaków w związku pandemią COVID -19, odwodów operacyjnych, ćwiczeń, inspekcji, włączanie jednostek OSP do KSRG, sporządzania planów ratowniczych, współpracy z zarządcami dróg, wymiany informacji pomiędzy dyżurnymi stanowisk kierowania, przeniesienia numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Opracowanie i foto: mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content