Ćwiczenia aplikacyjne w grupie zakładów dużego ryzyka

17 grudnia 2020 roku funkcjonariusze Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przygotowali i przeprowadzili ćwiczenia aplikacyjne w formie wideokonferencji. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym dla grupy zakładów dużego ryzyka: Terminala Gazu Płynnego „ALEKSANDRA” oraz Terminala Gazu LPG „GASPOL” w Małaszewiczach.

Podczas ćwiczeń sprawdzono:

  • procedury dysponowania sił i środków do zdarzenia z poziomu powiatu
    i województwa,
  • możliwości współdziałania poszczególnych służb, instytucji i podmiotów współdziałających wymienionych w planie, przy likwidacji skutków zdarzenia,
  • możliwości prowadzenia działań ewakuacyjnych i medycznych dla osób poszkodowanych i zagrożonych oraz sposoby organizacji zaopatrzenia wodnego.

W ćwiczeniach, które nadzorował Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski udział wzięli: funkcjonariusze KW PSP w Lublinie, KM PSP w Lublinie, KM PSP w Białej Podlaskiej, KP PSP w Łęcznej, przedstawiciele Grupy Zakładów Dużego Ryzyka, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, pracownicy Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Urzędu Gminy Terespol, PKP Cargo, PKP PLK, PKP Cargotor oraz Nadleśnictwa Chotyłów.

Opracowanie i foto: mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content