Akcja zbiórki krwi w KP PSP w Łukowie

Tradycją stało się, że 6 grudnia, w Mikołajki, przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Łukowie parkuje krwiobus, czyli mobilny punkt poboru krwi. W tym roku nie mogło być inaczej. Ponad 40 osób uczestniczyło w akcji zbiórki krwi zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi „Ostoja” oraz Komendę Powiatową PSP w Łukowie.  Wśród nich 12 osób uczyniło to po raz pierwszy w życiu. Podczas akcji pobrano prawie 19 litrów krwi. Dziękując wszystkim uczestnikom akcji i pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie za bardzo owocną współpracę, już teraz zapraszamy na kolejną akcję, o terminie której będziemy Państwa informować.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Paweł Wysokiński

Skip to content