Sala edukacyjna w KP PSP Świdnik

Na przełomie ostatnich miesięcy zakończyła się w tutejszej komendzie realizacja projektu  pod nazwą „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej”.

W ramach projektu wykonano między innymi salę edukacyjną, która wykorzystywana będzie w trakcie spotkań ze społecznością lokalną.

Salę edukacyjną podzielono na sektory tematyczne dotyczące ratownictwa medycznego, technicznego, chemicznego czy wodnego i lodowego. Adaptowana sala pozwoli wziąć czynny udział w akcji strażackiej, zobaczyć jak działa sprzęt, a także jak należy się zachować w razie niebezpieczeństwa. Pozwoli to na wskazanie właściwych zasad postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, co przełoży się na wyeliminowanie “biernej postawy”. Pamiętać należy, że wczesna edukacja dzieci w tym zakresie przyniesie wymierne korzyści w postaci właściwej reakcji na pojawiające się zagrożenia.

Główne cele projektu to upowszechnianie wiedzy oraz możliwość ćwiczenia praktycznych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, edukacja poprzez prezentację zagrożeń pożarowych, które mogą wystąpić w życiu codziennym, jak również pokazanie skutków pożarów, wypadków drogowych i katastrof budowlanych.

Projekt adresowany jest głównie dla dzieci i młodzieży, nie wykluczając jednak dostępu innym osobom. Ścieżka pozwoli również na podniesienie wyszkolenia funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, bezpośrednio wpływając na bezpieczeństwo społeczności lokalnej.

Projekt wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Działanie: 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Całkowita wartość projektu wyniosła 649 196,00 zł.

Z uwagi na występujący stan zagrożenia epidemicznego uroczyste otwarcie sali edukacyjnej jest odłożone, a tym samym nie pozwala na korzystanie z niej przez dzieci i młodzież. Dlatego też stworzyliśmy wirtualny spacer, gdzie można z każdego komputera z dostępem do internetu zwiedzać salę edukacyjną.

wirtualny spacer

Skip to content