Ćwiczenia sztabowe w Wierzchowiskach

23 września 2020 roku na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach, gm. Piaski, pow. świdnicki funkcjonariusze wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie zorganizowali praktyczne ćwiczenia sztabowe mające na celu sprawdzenie możliwości teleinformatycznych samochodu dowodzenia i łączności w terenie oraz możliwości technicznych bezzałogowych statków powietrznych będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej PSP w Świdniku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Podczas ćwiczeń nawiązano łączność radiową i telefoniczną oraz połączenie wideo z dyżurnymi operacyjnymi w stanowiskach kierowania wybranych komend powiatowych (miejskich) PSP oraz sprawdzono możliwość bezpośredniej transmisji obrazu z dronów na ekran telewizora w samochodzie dowodzenia i łączności. Ponadto sprawiono namiot pneumatyczny celem zorganizowania zaplecza logistycznego dla sztabu.

Nadzór nad ćwiczeniami pełnili Z-cy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski oraz st. bryg. Piotr Zmarz.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Miciuła,

Zdjęcia: asp. Filip Leszczyński, mł. bryg. Wojciech Miciuła

Skip to content