Wizyta Prawosławnego Kapelana Krajowego Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie

21 lipca 2020 roku w Lublinie i Chełmie miała miejsce robocza wizytacja kapelana krajowego straży pożarnej ks. archimandryty Sergiusza (Matwiejczuka).

Cykl spotkań rozpoczął się od wspólnego śniadania z rodziną ogniomistrza Tomasza Darmorosta. Podczas posiłku rozmawiano o potrzebach duchowych strażaków oraz ich najbliższych, a także zwrócono uwagę na zasadność opieki duszpasterskiej w służbach mundurowych. W podziękowaniu za gościnę, ks. Sergiusz wręczył gospodarzom Supraską Ikonę Bogurodzicy.

Kolejnym punktem dnia było spotkanie z kierownictwem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie: komendantem mł. bryg. Arturem Rutkowskim oraz zastępcą komendanta bryg. Wojciechem Chudobą. W czasie wizyty omówiono bieżące sprawy związane z działalnością kapelańską wśród prawosławnych strażaków miasta Chełm. Dodatkowo zapoznano się z historią jednostki, którą prezentuje galeria fotograficzna w holu jednostki ratowniczo-gaśniczej.

Po wizycie w chełmskiej komendzie PSP miało miejsce zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Przewodnikiem prawosławnych duchownych był proboszcz parafii oraz kustosz obiektu ks. Andrzej Sternik. Wizyta była okazją do rozmowy o planowanych przedsięwzięciach na rzecz rozwoju sanktuarium.

Głównym punktem kapelańskiej wizytacji było spotkanie z lubelskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Grzegorzem Alinowskim. W czasie rozmowy poruszono szeroką pojętą problematykę służby duszpasterskiej na Lubelszczyźnie. Na koniec ks. Sergiusz wręczył komendantowi  album o monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu.

W spotkaniach wziął udział wojewódzki kapelan pożarnictwa – ks. dr Jarosław Szczur.

Opracowanie i zdjęcia:  ks. dr Jarosław Szczur

źródło: KG PSP

 

Skip to content