Kolejna akcja poboru krwi Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

10 lipca 2020 r. na terenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Lublinie, Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie zorganizował kolejną akcję poboru krwi. Sezon wakacyjny jest szczególnie trudny dla stacji krwiodawstwa, ze względu na duże zapotrzebowanie i jednocześnie mniejszą, z uwagi na okres urlopowy, ilość dawców. Dlatego w tym czasie szczególnie ważna jest każda jednostka krwi, która jest bezcennym darem, ratującym często ludzkie życie.

Tym razem do akcji oprócz strażaków włączyli się niezawodni funkcjonariusze Służby Więziennej i Straży Granicznej oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Spośród „strażackich” krwiodawców pojawili się strażacy komend miejskich PSP z Lublina i Chełma oraz ochotnicy z Niedrzwicy Dużej.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział i już dziś zapraszają na kolejna akcję, planowaną na listopad, o której szczegółach będziemy informować.

Opracowanie: st. bryg. Michał Badach KW PSP Lublin

 

 

Skip to content