Wideo – wykład dotyczący misji zagranicznych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w latach 1992-2020

1 czerwca 2020 roku przeprowadzono wideo – wykład dla studentów 1 roku I i II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II pod nadzorem Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr hab. Agnieszki Łukasik – Tureckiej oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.

Pomysłodawcami oraz moderatorami wideo – wykładu byli dr hab. Marcin Kosienkowski z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji KUL oraz mł. bryg. Wojciech Miciuła z Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie (uczestnik misji zagranicznej podczas powodzi na Węgrzech w 2000 roku, koordynator wojewódzki w zakresie działań poszukiwawczo – ratowniczych). Głównym tematem wideo – wykładu były „Misje zagraniczne prowadzone przez Państwową Straż Pożarną w latach 1992 – 2020”. Gościem honorowym był inż. Adam Stachurski (były oficer z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Lublinie), uczestnik pierwszej, historycznej, strażackiej misji zagranicznej podczas trzęsienia ziemi w Armenii w 1988 roku. Ponadto uczestnikami wideo – spotkania byli: st. bryg. Robert Kłębczyk – Naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu i bryg. dr n.med. Mariusz Chomoncik z WSSGR SA PSP w Krakowie (uczestnicy kilku misji zagranicznych (m.in. w Haiti i w Nepalu) oraz mł. bryg. Karol Kierzkowski – rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (uczestnik misji zagranicznej podczas trzęsienia ziemi w Haiti w 2010 roku). Prelegenci przedstawili słuchaczom prezentacje multimedialne dotyczące tych dramatycznych wydarzeń, materiały fotograficzne oraz swoje doświadczenia z udziału w misjach zagranicznych.

Wideo – wykład był również doskonałą okazją do przypomnienia studentom o Dniu Weterana Działań poza Granicami Państwa, który został ustanowiony w 2011 roku. Ten szczególny dzień obchodzony jest co roku 29 maja. Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Służby Ochrony Państwa (służba pełniona nieprzerwanie nie krócej niż 60 dni lub łącznie nie krócej niż 90 dni) lub grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (służba pełniona łącznie nie krócej niż 60 dni). Na koniec spotkania p. Adam Stachurski przypomniał osobę ś.p. Zygmunta Żarneckiego – swojego kolegę strażaka z którym organizował pionierską łączność na miejscu tego tragicznego zdarzenia  oraz pomiędzy Armenią, a Polską.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Miciuła Foto: Archiwum KG PSP, www.forum.qrz.ru, mł. bryg. Karol Kierzkowski, mł. bryg. Marcin Płotica, mł. asp. Robert Pałka, Marcin Pater, www.wikipedia.pl

Link do filmu o działaniach polskich strażaków w Armenii.

https://www.dailymotion.com/video/xl1mvv

Skip to content