Uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy 2 LBOT i PSP woj. lubelskiego

25 czerwca w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski oraz Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Tadeusz Nastarowicz podpisali w obecności Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki porozumienie o wzajemnej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców woj. lubelskiego.

Jak powiedział nadbryg. Grzegorz Alinowski podpisanie porozumienia to pewnego rodzaju podsumowanie trzech lat dotychczasowej nieformalnej współpracy i doświadczenia, które pozwoliły na to, by tę współpracę sformalizować.

W ramach współdziałania 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz PSP ustalono min.:

– współpracę w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami, prowadzenia akcji poszukiwawczych;

– wzajemną pomoc obu służb, wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach;

– doskonalenie wykonywanych zadań, współpracę szkoleniową oraz wymianę doświadczeń itp.

Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka pogratulował szefom służb sformalizowania dotychczasowej współpracy mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie woj. lubelskiego oraz podkreślił, że obie formacje  mogą być wzorem dla całej Polski.

Opracowanie i zdjęcia: st. asp. Tomasz Stachyra

Skip to content