Kontrola terenów leśnych i zbiorników przeciwpożarowych w powiecie bialskim

Funkcjonariusze sekcji kontrolno-rozpoznawczej  z  Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej wraz ze strażakami z podległych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej przy udziale służby leśnej przeprowadzili kontrole oraz rozpoznanie operacyjne punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych, dróg pożarowych oraz baz sprzętu znajdujących się w nadleśnictwach powiatu bialskiego.

Kontroli poddano zbiorniki zlokalizowane w pobliżu oraz na terenie obszarów leśnych, które ujęte zostały w opracowaniach nadleśnictw w opracowaniach pn. „Sposób postępowania na wypadek pożaru lasu”.

Możliwości wykorzystania punktów czerpania wody zostały praktycznie sprawdzone przez strażaków ze zmian służbowych w ramach ćwiczeń praktycznych w zakresie poboru środka gaśniczego z wykorzystaniem autopomp pojazdów pożarniczych. Strażacy sprawdzili również drogi  dojazdu pojazdami pożarniczymi oraz przyczepami pompowymi do zbiorników przeciwpożarowych.

Opracowanie, zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content