Szycie maseczek przez strażaków oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Zaraszowie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie oraz innym funkcjonariuszom KM PSP w Lublinie podczas realizacji zadań służbowych strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bełżycach wyszli z inicjatywą samodzielnego uszycia maseczek ochronnych. Natomiast Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Bychawie nawiązała w tej sprawie współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zaraszowie. Komenda Miejska PSP w Lublinie przekazała potrzebne materiały, a Panie zrzeszone w tej organizacji chętnie włączyły się we wspólną inicjatywę. Łącznie uszytych zostało ponad 800 maseczek, które nasi strażacy będą wykorzystywać podczas pełnienia służby.
Składamy serdeczne podziękowania Paniom zrzeszonym w Kole Gospodyń Wiejskich w Zaraszowie za okazane wsparcie, ogromną życzliwość i zaangażowanie.
Opracowanie: kpt. Andrzej Szacoń
Zdjęcia: JRG Nr 4 w Lublinie, JRG w Bełżycach, Koło Gospodyń Wiejskich Zaraszów.

 

Skip to content