logo psp

KOMUNIKAT O OGRANICZENIU BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PSP W LUBLINIE

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o ograniczeniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Wojewódzką PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.
Do Państwa dyspozycji pozostaje adres i numery do Urzędu:

Strażacka 7, 20-012 Lublin
tel. 81 53 51 220 lub 81 53 51 229, fax 81 532 97 00
NIP: 7120105142 , REGON: 000173580

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej kwpsp@straz.lublin.pl
  • lub telefonicznie: 81 53 51 220, 81 53 51 229
  • dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.lublin.pl

Skip to content