Lublin – Stop pożarom traw!

Od początku 2020 roku Komenda Miejska PSP w Lublinie odnotowała aż 226 pożarów traw oraz nieużytków rolnych. W wyniku tych zdarzeń spaleniu uległ obszar o łącznej powierzchni 102 hektarów, co stanowi równowartość 142 boisk piłkarskich. Działania tego typu angażują zazwyczaj bardzo duże zasoby ratownicze. W akcje gaśnicze zaangażowano łącznie 366 samochodów pożarniczych oraz ponad 1800 ratowników. W większości przypadków przyczyną powstania pożarów było celowe działanie człowieka.

Największe pożary traw i nieużytków w tym roku:

15 kwietnia – ul. Urbanowicza w Lublinie, spaleniu uległ obszar o powierzchnia 12 ha, w działania zaangażowano 11 zastępów, 46 strażaków.

29 marca – ul. Wólczańska w Lublinie, spaleniu uległ obszar o powierzchnia 9 ha, w działania zaangażowano 6 zastępów, 30 strażaków.

10 kwietnia – ul. Torowa w Lublinie, spaleniu uległ obszar o powierzchnia 8 ha, w działania zaangażowano 5 zastępów, 21 strażaków.

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione.  Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje –  kara aresztu, nagany lub grzywny w wysokości do 5000 złotych. Według zapisów kodeksu karnego „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Szczegóły na temat negatywnych skutków wypalania traw dostępne na stronie internetowej kampanii społecznej „Stop pożarom traw” – http://www.stoppozaromtraw.pl/

Opracowanie: kpt. Andrzej Szacoń

Zdjęcia: st. kpt. Rafał Goliszek/OSP Świdnik Duży Pierwszy

Skip to content