20.04.2020 r. Bieżące działania strażaków na terenie woj. lubelskiego w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie województwa lubelskiego Państwowa Straż Pożarna wspiera służby medyczne poprzez rozstawienie namiotów z osprzętem mających służyć, jako mobilne izby przyjęć przy niżej wymienionych placówkach medycznych:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie im. Jana Bożego, ul. Biernackiego 9 – trzy namioty.
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie im. Kardynała Wyszyńskiego, al. Kraśnicka 100 – jeden namiot.
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8 – jeden namiot.
 4. Samodzielny Publiczny Szpital MSWiA w Lublinie, ul. Grenadierów 3 – jeden namiot.
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7 – jeden namiot.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 – jeden namiot.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach, ul. Przemysłowa 44 – jeden namiot.
 8. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1 – dwa namioty z całodobowym nadzorem.
 9. Samodzielny Publiczny Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach,  ul. gen. Bema 1 – trzy namioty.
 10. Samodzielny Publiczny Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3 – jeden namiot.
 11. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie, ul. Abramowicka – jeden namiot.
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 149 – jeden namiot.
 13. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Zamościu im. Jana Pawła II, Jana Pawła II 10 – trzy namioty.
 14. NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu, ul. Jana Pawła II 10 – jeden namiot.
 15. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4 – jeden namiot.
 16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Warszawska 2-4 – jeden namiot.

 

Funkcjonariusze PSP przeszkolili na chwilę obecną 2698 druhów OSP z terenu woj. lubelskiego do działań związanych z koronawirusem SARS-Cov-2.

Od dnia 15 marca br. wyznaczeni funkcjonariusze PSP wspomagają działania Straży Granicznej polegające na pomiarze temperatury ciała przy pomocy termometrów cyfrowych u osób przekraczających granicę państwa w trzech punktach kontrolnych na niżej wymienionych przejściach granicznych:

 1. Przejście graniczne Kukuryki (drogowe) – dwóch strażaków PSP.
 2. Przejście graniczne Terespol (drogowe) – jeden strażak PSP.
 3. Przejście graniczne Dorohusk (drogowe) – dwóch strażaków PSP

Podczas ostatniej doby strażacy skontrolowali wspólnie ze Strażą  Graniczną 979 pojazdów i zmierzyli temperaturę 986 podróżnym.

Ponadto jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa lubelskiego są zaangażowane przy innych działaniach związanych z zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2, polegające miedzy innymi na informowaniu społeczeństwa o występującym zagrożeniu poprzez nadawanie komunikatów, dowożeniu żywności i lekarstw osobom przebywającym w kwarantannie, transporcie darów, itp. działania wspomagające. Na polecenie Wojewody Lubelskiego strażacy z Lublina transportowali także sprzęt ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne ze składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Lublińcu.

Opracowanie: KW PSP Lublin

Skip to content