05.04.2020 r. Bieżące działania strażaków na terenie woj. lubelskiego w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie województwa lubelskiego Państwowa Straż Pożarna wspiera służby medyczne poprzez rozstawienie namiotów z osprzętem mających służyć, jako mobilne izby przyjęć przy niżej wymienionych placówkach medycznych:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9 – trzy namioty z całodobowym nadzorem.
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie im. Kardynała Wyszyńskiego
  al. Kraśnickiej 100 – jeden namiot.
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8 – jeden namiot.
 4. Samodzielny Publiczny Szpital MSWiA w Lublinie ul. Grenadierów 3 – jeden namiot.
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7 – jeden namiot.
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 – jeden namiot.
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach,
  ul. Przemysłowa 44 – jeden namiot.
 8. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
  ul. Ceramiczna 1 – dwa namioty z całodobowym nadzorem.
 9. Samodzielny Publiczny Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
  ul. gen. Bema 1 – trzy namioty.
 10. Samodzielny Publiczny Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie
  ul. Rogalińskiego 3 – jeden namiot.
 11. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie
  ul. Abramowicka – jeden namiot.
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim,
  ul. Zamoyskiego 149 – jeden namiot.

Dodatkowo w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 4 – rozstawiono dwa namioty mające służyć jako zaplecze techniczne.

Funkcjonariusze PSP przeszkolili na chwilę obecną 2393 druhów OSP z terenu woj. lubelskiego do działań związanych z koronawirusem.

Od dnia 15 marca br. wyznaczeni funkcjonariusze PSP wspomagają działania Straży Granicznej polegające na pomiarze temperatury ciała przy pomocy termometrów cyfrowych u osób przekraczających granicę państwa w czterech punktach kontrolnych na niżej wymienionych przejściach granicznych:

 1. Przejście graniczne Kukuryki (drogowe) – dwóch strażaków PSP.
 2. Przejście graniczne Terespol (drogowe) – jeden strażak PSP.
 3. Przejście graniczne Dorohusk (drogowe) – dwóch strażaków PSP.
 4. Przejście graniczne Hrebenne  (drogowe) – dwóch strażaków PSP.

 

Ponadto jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa zaangażowane były w inne działania związane zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 polegające miedzy innymi na informowaniu społeczeństwa o występującym zagrożeniu, oraz dowożeniu żywności osobom przebywającym na kwarantannie.

 

Skip to content