Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

W okresie od 19 lutego do 3 marca 2020 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie przeprowadzone zostało Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP. W szkoleniu udział wzięło 21 osób, pracujących na co dzień w różnych zakładach pracy na terenie całego kraju. Uczestnicy szkolenia nabyli wiedzę umożliwiającą im wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącą m.in. przeciwpożarowych wymagań budowlanych oraz zaopatrzenia wodnego, urządzeń przeciwpożarowych, metodyki prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ustalania przyczyn powstawania pożarów oraz sposobów zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Tą niezwykle specjalistyczną wiedzę przekazywali słuchaczom pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie oraz Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Z największym entuzjazmem spotkały się zajęcia praktyczne prezentujące rozwój pożaru w małej skali oraz obejmujące naukę zachowania w sytuacji zagrożenia i posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Nowym inspektorom życzymy owocnej pracy w nowej dziedzinie zawodowej.

Opracowanie i zdjęcia: OSZ KW PSP w Lublinie

 

Skip to content