Pożar odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

8 marca 2020 r. o godz. 18.53 do SK KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o pożarze odpadów (pożar średni) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia KDR zastał, pożar odpadów (przewaga odpadów z tworzyw sztucznych) na składowisku o wymiarach ok. 60x8m i  wysokości ok. 7m. Największe zadymienie panowało na powierzchni ok. 100 m2, w odległości ok. 20m od zbiornika fermentacji odcieków – biogazu. Osób poszkodowanych nie stwierdzono. Pożar nie stwarzał zagrożenia dla obiektów budowlanych. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do źródła ognia przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego oraz zbudowaniu stanowisk gaśniczych przy pomocy drabin przystawnych. Podano dwa prądy wody w natarciu.  Na miejsce zdarzenia przybywały dodatkowe siły i środki PSP oraz OSP. Dalsze działania polegały na cyklicznym wybieraniu odpadów i przelewaniu ich wodą. Zaopatrzenie wodne stanowiła zakładowa sieć przeciwpożarowa oraz gminna sieć wodociągowa. Z uwagi na ilość nagromadzonego materiału ściągnięto dodatkową ładowarkę kołową oraz koparkę przeładunkową i podjęto próbę odcięcia miejsca, w którym rozwijał się pożar od pozostałej części składowiska. Podawane 2 prądy gaśnicze ograniczono do podawania 1 prądu wody w natarciu z przenośnego działka wodno – pianowego.

W dniu 09 marca ok. godz. 08:50 nastąpiła podmiana ratowników.

Działania kontynuowano. Równocześnie podjęto decyzję o przemieszczeniu odpadów poza teren Zakładu, celem uzyskania dodatkowego miejsca potrzebnego do przelewania palących się materiałów.

Aby ograniczyć zużycie wody do celów gaśniczych z wodociągu gminnego, zdecydowano
o  budowie stanowiska czerpania wody z rzeki Wieprz (ustawiono pompę Firepak 400 oraz rozwinięto ok. 700m linii wężowej W110 do placu przy strażnicy  OSP, na którym sprawiono przenośny zbiornik
na wodę o pojemności 13m3). Ze zbiornika pojazdy pożarnicze tankowane były pompami pływającymi. Następnie wodę dowożono na miejsce pożaru drogą powiatową na dystansie ok. 4 km, po czym tankowano 2 cysterny pożarnicze o pojemności 18 m3, stanowiące bufor wodny. Działania gaśnicze polegały na podawaniu 4 prądów wody w natarciu, przelewaniu i dogaszaniu przerzucanych odpadów. Jedno z działek przenośnych zasilane było wodą z podziemnego zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 480 m3. Działania te kontynuowane były do momentu odcięcia palącej się hałdy odpadów.

W dniu 10 marca ok. godz. 9:00 nastąpiła podmiana ratowników.

Po oddzieleniu hałdy kontynuowano przelewanie materiałów. W uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu zdecydowano o przeformowaniu  sił, częściowym rozebraniu ogrodzenia Zakładu w celu rozrzucania tlących i palących się materiałów. Realizacja zamiaru taktycznego doprowadziła do lokalizacji
i likwidacji pożaru. Pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną i przekazano miejsce zdarzenia zalecając nadzór przez najbliższe 24 godz. Na tym działania zakończono.

Czas interwencji wyniósł 2d. 4g. 23min., w działaniach uczestniczyło 223 strażaków (61 pojazdów).

Na miejsce działań gaśniczych przybyli:

Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie i jego Zastępca, Grupa operacyjna LKW PSP w Lublinie, Starosta Lubartowski, Burmistrz miasta Lubartów, Wójt Gminy Serniki i Lubartów, Dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów, Dyrektor Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Opracowanie i zdjęcia: asp. Filip Leszczyński

Skip to content