Podziękowania od Pana Lecha Sprawki – Wojewody Lubelskiego dla wszystkich strażaków

W tym trudnym czasie pragnę podziękować wszystkim strażakom za ofiarną postawę, rzetelną służbę w imię wspólnego dobra oraz ogromny szacunek do każdego człowieka. Jak zawsze, można na Was liczyć!

Doceniam Wasze zaangażowanie w realizację różnorodnych zadań i profesjonalne wspieranie innych służb w walce z koronawirusem na terenie województwa lubelskiego. Dziękuję za zbudowanie 7 tymczasowych izb przyjęć przy szpitalach w Lublinie, Łukowie, Puławach i w Chełmie oraz za pełnienie przy nich dyżurów. Jestem wdzięczny za dokonywanie pomiarów temperatury podróżnym na 8 przejściach granicznych oraz udzielanie kompetentnych informacji. Serdecznie dziękuję wszystkim 555 strażakom, którzy dotąd pełnili dyżury przy tymczasowych izbach przyjęć i przejściach granicznych na terenie naszego województwa.

Wasza służba umacnia poczucie ludzkiej wspólnoty.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, tekst „Rozpalone troskami czoła Ugasić może Twoja łagodność zdecydowanie Drżące serca Uspokoić może Twoje bezinteresowne Dobro- dzielnośći zapał! To, czyni człowiek ma sens. To, czynią ludzie dla ludzi Wypełnia treścią CZŁOWIECZEŃSTWO /DN-B/ SIRD PAŃSTWOWA STRAZ POZARNA”
Skip to content