Pożegnanie ze służbą komendanta powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim

27 lutego 2020 r. po ponad 32 latach uroczyście pożegnał się z czynną służbą bryg. Andrzej Mandziuk – Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim.

W uroczystości uczestniczyli: Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski, Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Piotr Zmarz, Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, władze samorządowe z terenu powiatu tomaszowskiego, byli komendanci wojewódzcy PSP w Zamościu wraz z emerytowaną kadrą oficerską, byli i obecni komendanci miejscy i powiatowi PSP, księża dziekani i księża kapelani straży pożarnych, przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla wojewódzkiego i powiatowego, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z terenu powiatu, przedstawiciele emerytów pożarnictwa, przedstawiciele jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim.

Andrzej Mandziuk w roku 1987 ukończył naukę w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie i rozpoczął w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie, gdzie w roku 1989 uzyskał tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego chorążego. Służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął 1 września 1989 roku i z tą jednostką związany był przez następne ponad 30 lat pełniąc służbę w podziale bojowym, w Powiatowym Stanowisku Kierowania oraz jako dowódca JRG. 14 maja 2009r. powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego, a od 1 września 2017r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP.

Podczas ponad 32 letniej służby uczestniczył w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych m.in. w sierpniu 1992 roku podczas pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej. Przez 16 lat sprawował funkcje dowódcze związane z organizowaniem i kierowaniem działaniami ratowniczymi. Wielokrotnie wyróżniany i odznaczany m.in.: brązowym Krzyżem Zasługi, srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Srebrnym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Od dnia 28 lutego 2020 r. Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim st. bryg. Mirosławowi Michońskiemu.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Tomaszów Lubelski

 

Skip to content