Działania strażaków na terenie woj. lubelskiego w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

W związku z zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie województwa lubelskiego Państwowa Straż Pożarna wspiera służby medyczne poprzez rozstawienie namiotów z osprzętem mających służyć, jako mobilne izby przyjęć przy niżej wymienionych placówkach medycznych:

 

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Lublinie im. Jana Bożego przy ul. Biernackiego 9 – trzy namioty z całodobowym nadzorem.
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie im. Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej 100 – jeden namiot.
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 – jeden namiot.
 4. Samodzielny Publiczny Szpital MSWiA w Lublinie przy ul. Grenadierów 3 – jeden namiot.
 5. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie przy ul. Ceramicznej 1 – dwa namioty z całodobowym nadzorem.
 6. Samodzielny Publiczny Szpital  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach przy ul. gen. Bema 1 – trzy namioty.
 7. Samodzielny Publiczny Szpital Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie przyRogalińskiego 3 – jeden namiot.
 8. Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie przy ul. Abramowickiej – jeden namiot.

Dodatkowo rozstawione są namioty przy szpitalach w Bełżycach, Bychawie, Janowie Lubelskim i Krasnymstawie. W Krasnymstawie 2 namioty mające służyć jako zaplecze techniczne. Przeznaczenie namiotu przy szpitalach w Janowie Lubelskim Bełżycach i Bychawie spełnia funkcję rezerwową.

Funkcjonariusze PSP przeszkolili na chwilę obecną 2229 druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z działań związanych z koronawirusem.

Od dnia 7 marca na potrzeby Wojewody Lubelskiego – przy użyciu samochodów kwatermistrzowskich Państwowej Straży Pożarnej wykonano 5 transportów materiałów i środków ochrony indywidualnej ze składnicy Agencji Rezerw Materiałowych.

Od dnia 15 marca br. wyznaczeni funkcjonariusze PSP wspomagali działania Straży Granicznej polegające na pomiarze temperatury ciała przy pomocy termometrów cyfrowych u osób przekraczających granicę państwa w czterech punktach kontrolnych na niżej wymienionych przejściach granicznych:

 1. Przejście graniczne Kukuryki (drogowe) – dwóch strażaków PSP.
 2. Przejście graniczne Terespol (drogowe) – jeden strażak PSP.
 3. Przejście graniczne Dorohusk (drogowe) – dwóch strażaków PSP.
 4. Przejście graniczne Hrebenne  (drogowe) – dwóch strażaków PSP.

 

Ponadto jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa zaangażowane były w inne działania związane zagrożeniem wywołanym koronawirusem SARS-Cov-2 polegające miedzy innymi na informowaniu społeczeństwa o występującym zagrożeniu, oraz dowożeniu żywności osobom przebywającym na kwarantannie.

Opracowanie: Stanowisko Kierowania KW PSP w Lublinie

Skip to content