Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce

15 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce.

Wśród zaproszonych gości na zebraniu obecni byli: st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, st. bryg. Tomasz Majewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, Mariusz Osiak – Wójta Gminy Łuków a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łukowie, dh Jan Strzyżewski – Sekretarz Zarządu oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie. Zebraniu przewodniczył dh Janusz Kozioł – Prezes OSP Gręzówka.

Druhowie podsumowali swoją działalność w 2019 roku, który obfitował w wiele ważnych wydarzeń w życiu jednostki. Niewątpliwie do takich należało zorganizowanie przez OSP Gręzówka pierwszego obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Łukowskiego w Kościelisku k. Zakopanego. W wystąpieniach zaproszonych gości doceniono, iż jednostka poza podstawową działalnością ratowniczo – gaśniczą duży nacisk kładzie na pracę z młodzieżą oraz wszelkiego rodzaju działania o charakterze prewencyjnym, kulturalnym i religijnym. Po  zakończeniu zebrania druhowie zaprezentowali uczestnikom  postępy prac związanych z adaptacją poddasza strażnicy na salę szkoleniową.

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Wysokiński

 

Skip to content