Narada roczna kadry kierowniczej woj. lubelskiego

31 stycznia 2020 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, komendanci miejscy i powiatowi PSP, przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP woj. lubelskiego oraz zaproszeni goście:
•    Sylwester Tułajew – poseł na Sejm RP,
•    Jerzy Bielecki – poseł na Sejm RP,
•    Lech Sprawka – wojewoda lubelski,
•    Zbigniew Wojciechowski – wicemarszałek województwa lubelskiego,
•    Komendanta Głównego PSP reprezentował bryg. Rafał Adamiec – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
•  bryg. w stanie spoczynku Grzegorz Szyszko – dyrektor wykonawczy ZW ZOSP RP w Lublinie,
•    Stanisław Marek – prezes emerytów i rencistów RP w Lublinie

Podczas narady Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski wraz z bryg. w stan. spocz. Grzegorzem Szyszko wręczyli listy okolicznościowe oraz drobne upominki dla trzech druhów OSP Dratów za bezinteresowną pomoc w remoncie pomieszczeń mieszkalnych u chorego mieszkańca Dratowa. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP wręczył również awans na wyższy stopień służbowy. Następnie wraz z zastępcami komendanta wojewódzkiego st. bryg. Szczepanem Goławskim oraz st. bryg. Piotrem Zmarzem omówili zadania realizowane przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie w roku 2019, omówili charakterystyczne działania ratowniczo-gaśnicze na terenie województwa, a także przedstawili cele i kierunki działania PSP na 2020 rok.

Na zakończenie narady głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali zarówno strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej na czele z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Grzegorzem Alinowskim za codzienny trud i ofiarną pomoc strażaków niesioną podczas prowadzonych akcji gaśniczych i ratowniczych.

W 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. lubelskiego interweniowały 23270 razy, prowadząc działania przy 8501 pożarach, 13287 miejscowych zagrożeniach,1482 alarmach fałszywych. Średnio każdego dnia, jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły działania 63 razy.

Opracowanie i zdjęcia: asp. Tomasz Stachyra

 

 

Skip to content