Kolejny raz w straży pożarnej polała się krew

Tym razem w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Lublinie odbyła się akcja krwiodawstwa współorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie. 7 lutego 2020 r. strażacy, funkcjonariusze Służby Więziennej, uczniowie Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale także wszyscy chętni, oddawali honorowo krew, bezcenny dar ratujący życie. „Pretekstem” do tej akcji była integracja środowisk osób pracujących i uczących się w okolicach ul. Południowej.

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, obsługujący akcję, z pewnością zapamiętają ten piątek jako bardzo pracowity, bo aż ponad 100 osób pojawiło się w jednostce straży pożarnej przy ul. Zemborzyckiej, aby oddać krew. Krwiodawcy reprezentowali m.in. następujące instytucje:

  • Komendę Wojewódzką i komendy powiatowe (miejskie) PSP w Lublinie, Chełmie, Rykach
    i Włodawie,
  • Areszt Śledczy w Lublinie,
  • Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie,
  • Ochotnicze Straże Pożarne z Wojciechowa i Radzięcina,
  • Straż Graniczną,
  • Legię Akademicką przy KUL.

Podczas akcji osoby oddające krew miały także możliwość bezpłatnego zbadania wzroku, zapoznania się ze sprzętem jakim dysponuje Państwowa Straż Pożarna oraz Służba Więzienna, a także i zwiedzić ściankę wspinaczkową, na której na co dzień trenują nie tylko strażacy, ale także mistrzyni świata we wspinaczce sportowej, Aleksandra Mirosław.

Dzięki nadspodziewanie wysokiej frekwencji organizatorzy już zaczęli planować następną akcję, o której terminie będziemy informować.

Opracowanie i zdjęcia: st. bryg. Michał Badach

Skip to content