Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ), oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego
w Polsce.

Wartość projektu to 205 426 440,20 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 172 762 500 PLN.

Beneficjentem Projektu jest Komenda Główna PSP, a partnerami są Komendy Wojewódzkie PSP, w tym Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

20 grudnia 2016 r. nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie
Projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym
przez Pana Przemysława Gorgola p.o. Dyrektora CUPT.

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostek służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt techniczny np. samochody ratownictwa technicznego, samochody specjalne z żurawiem, samochody ratownicze do działań na szlakach kolejowych, trenażery do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych, a także działania informacyjno-promocyjne.

99,69% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa w transporcie kolejowym realizowanego przez jednostki PSP.

W ramach Projektu w latach 2017-2019 zakupiono następujący sprzęt dla województwa lubelskiego:

 • 2 mikrobusy do przewozu do 9 osób – 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP w Łukowie i 1 szt.
  dla Komendy Powiatowej PSP w Opolu Lubelskim,
 • 2 szt. lekkich samochodów zaopatrzeniowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, w tym 1 szt.
  dla Komendy Powiatowej PSP we Włodawie oraz 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP w Parczewie,
 • 2 nośniki kontenerowe, w tym 1 szt. dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz 1 szt.
  dla Komendy Miejskiej PSP w Zamościu,
 • 3 szt. średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych kategorii terenowej do gaszenia pożarów
  w trudno dostępnym terenie, w tym po 1 szt. dla: Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, Komendy Powiatowej PSP
  w Łukowie oraz dla Komendy Miejskiej PSP w Zamościu,
 • przyczepę do przewozu kontenerów dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,
 • ciężki samochód ratownictwa technicznego (z żurawiem) dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,
 • 2 średnie samochody ratownictwa technicznego (z żurawiem), w tym 1 szt. dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej oraz 1 szt. dla Komendy Miejskiej PSP w Zamościu,
 • 2 ciężkie samochody ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego,
  w tym 1 szt. dla Komendy Miejskiej PSP w Chełmie oraz 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP w Rykach,
 • lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy z napędem terenowym dla Komendy Wojewódzkiej PSP
  w Lublinie,
 • zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa kolejowego
  dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie,
 • średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie dla Komendy Powiatowej PSP w Parczewie.

Wartość zakupionego sprzętu w ramach Projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym
– etap I” dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie wynosi 16 018 079,40 PLN.

 

Skip to content