Podsumowanie działań związanych ze zwalczaniem ptasiej grypy na terenie województwa lubelskiego.

W dniu 16 stycznia 2020 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie zespołu doradczego do spraw zapobiegania oraz zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego.

W posiedzeniu uczestniczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski oraz Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Lublinie bryg. Zenon Pisiewicz.

W trakcie spotkania przedstawiciele służb, inspekcji i podmiotów zaangażowanych w zwalczanie ptasiej grypy dokonali podsumowania prowadzonych działań. W wyniku działań nadzorowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w ośmiu ogniskach na terenie 3 powiatów przekazano do utylizacji ok 176 000 szt. (ok 800 ton) padłego drobiu. Prowadzono również prace przy utylizacji paszy, ściółki i innych pozostałości poprodukcyjnych oraz zabezpieczenie terenu ognisk i terenu zapowietrzonego.

Na terenie województwa jednostki PSP i OSP uczestniczyły w tych działaniach w powiatach: lubartowskim, krasnostawskim oraz parczewskim.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej realizowały następujące zadania:

  • w miejscowości Uścimów Stary oraz Drozdówka, powiat lubartowski – zabezpieczenie prowadzonych działań poprzez rozstawienie namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą, oświetlenie terenu działań i pomoc w utrzymaniu mat dezynfekcyjnych,
  • w miejscowości Wólka Orłowska, powiat krasnostawski – zabezpieczenie przeciwpożarowe podczas wypalania pozostałości z budynków inwentarskich,
  • na terenie gminy Sosnowica, powiat parczewski – pomoc w utrzymaniu mat dezynfekcyjnych.

Łącznie w dniach od 31.12.2019 do 15.01.2020 r. w działaniach tych uczestniczyły:

22 zastępy PSP – 48 funkcjonariuszy,

31 zastępów OSP – 72 strażaków.

 

Opracowanie: KW PSP w Lublinie

Skip to content