„Pilotażowy Program Zdrowotny Kompleksowej Diagnostyki Onkologicznej dla Pracowników i Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim” – spotkanie robocze

30 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu ds. opracowania założeń partnerskiej współpracy w zakresie „Pilotażowego Programu Zdrowotnego Kompleksowej Diagnostyki Onkologicznej dla Pracowników i Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim”

W skład zespołu powołanego przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wchodzą:

  • mł. bryg. Dominik Wysocki – przewodniczący,
  • st. bryg. Michał Badach,
  • kpt. Maciej Piszczek,
  • mł. kpt. Aneta Wożakowska – Kawska,
  • mł. ogn. Łukasz Dudziński.

W ramach prac zespołu odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Celem pierwszego spotkania było podjęcie działań zmierzających do określenia zakresu badań, grupy docelowej do której będą skierowane oraz form finansowania programu.

Opracował: st. bryg. Michał Badach

Skip to content