Konkurs plastyczny pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” etap powiatowy

10 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się,  zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku OSP RP, spotkanie laureatów i ich opiekunów etapu powiatowego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” organizowanego od ponad 40 lat na terenie kraju przez Związek OSP RP. Spotkanie otworzył i powitał uczestników Komendant Miejski PSP    bryg. Artur Tomczuk członek ZOP, pogratulował wszystkim laureatom i zachęcał dzieci i młodzież do rozwijania swoich pasji, realizacji marzeń, do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcania swoich kolegów do aktywności nie tylko na forach internetowych ale także np.: boiskach sportowych. Poinformował również, że wszystkie szkoły na terenie miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego otrzymały wydane przez KG PSP kalendarze ścienne, na których jest zamieszczona informacja o organizowanych przez PSP konkursach w roku 2020. Zachęcał do wzięcia w nich udziału. W spotkaniu udział wzięli również; druh Czesław Pikacz Sekretarz ZOW ZOSP RP, który reprezentował Starostę Bialskiego jednocześnie Prezesa OP Mariusza Filipiuka, druhna Bożena Krzyżanowska    z Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w  Białej Podlaskiej.

Edycja konkursu 2019/2020 ogłoszona została przez ZOP we wrześniu ubiegłego roku, prace można było składać, zgodnie z regulaminem do 05 grudnia. Ogółem do Oddziału Powiatowego wpłynęło 100 prac w 6 kategoriach, reprezentujące 8 Oddziałów Związku OSP RP powiatu bialskiego oraz miasto Biała Podlaska. W dniu 30 grudnia Komisja Konkursowa oceniła prace biorąc pod uwagę miedzy innymi technikę wykonania, sposób ujęcia tematu konkursowego oraz ogólny wyraz artystyczny pracy. Po przeprowadzonej na podstawie przyjętych przez Komisję kryteriów oceny prac, Komisja stwierdziła, że nadesłane na konkurs prace w pełni odzwierciedlają tematykę konkursu, która została przedstawiona w sposób ciekawy i różnorodny. Autorzy prac wykazali się dużą pomysłowością co uwidocznione zostało m.in. w metodach wykonania, widoczny jest duży wkład pracy autorów         i opiekunów pod kierunkiem, których prace powstały. Wykonane prace odzwierciedlają też pasję i zdolności wykonawców.

Laureatów i ich opiekunów poszczególnych grup konkursowych przedstawia tabela poniżej:

 

I grupa – przedszkola

MiejsceAutorSzkołaOpiekun
 

I

 

Zuzanna Górska

Przedszkole Samorządowe w Chotyłowie

ul. Piszczacka 50, gm. Piszczac

 

Dorota Puczka

 

II

 

Paweł Radkiewicz

Przedszkole Samorządowe Nr 6

w Białej Podlaskiej, ul. Łomaska 21

Bożena Małachwiejczuk

Małgorzata Kobylińska

 

III

 

Hanna Piszcz

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej           w Ciciborze Dużym, gm. Biała Podlaska 

Beata Bylina

 

Wyróżnienie

 

Karolina Elert

Przedszkole Samorządowe Nr 6

w Białej Podlaskiej, ul. Łomaska 21

Dorota Koroluk

Iwona Onyszczuk

 

Wyróżnienie

 

Lena Wiraszka

Szkoła Podstawowa w Berezówce

Berezówka 26, gm. Zalesie

 

Wiesława Sudewicz

 

II grupa – szkoły podstawowe klasy I – III

MiejsceAutorSzkołaOpiekun
 

I

 

Maja Mirska

15 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego    w Piszczacu, ul. Spółdzielcza 

Jadwiga Stelmaszuk

 

II

 

Liliana Rudzka

Katolicka Szkoła Podstawowa im. C. Norwida

w Białej Podlaskiej, ul. Wyszyńskiego 53/55

 

Magdalena Kuźmiuk

 

III

 

Łucja Lisiecka

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Twardowskiego w Horodyszczu, gm. Wisznice 

Ewa Welik

 

Wyróżnienie

 

Lena Bebkiewicz

Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym Drugim, gm. Biała Podlaska 

Bożena Micewicz

 

Wyróżnienie

 

Natalia Semeniuk

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

w Kobylanach, gm. Terespol

 

Anna Panasiuk

 

 

 

III grupa – szkoły podstawowe klasy IV – VI

MiejsceAutorSzkołaOpiekun
 

I

 

Jakub Raczyński

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki

w Chotyłowie, gm. Piszczac

 

Magdalena Kuźmiuk

 

II

 

Hubert Marczak

Szkoła Podstawowa w Dobryniu Dużym,

gm. Zalesie

 

Barbara Taruc

 

III

 

Martyna Terlecka

Szkoła Podstawowa w Wisznicach

ul. Warszawska 19

 

Danuta Kotiuk

 

Wyróżnienie

 

Cyprian Kiewel

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej           w Ciciborze Dużym, gm. Biała Podlaska 

Wiesława Gadomska

 

Wyróżnienie

 

Weronika Leoniuk

Szkoła Podstawowa w Polubiczach

Polubicze Wiejskie 100, gm. Wisznice

 

Kamila Olszewska

 

IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII – VIII

MiejsceAutorSzkołaOpiekun
 

I

 

Klaudia Kuźmiuk

Szkoła Podstawowa w Motwicy

gm. Sosnówka

 

Izabela Koprianiuk

 

II

 

Sylwia Adamiuk

Szkoła Podstawowa w Sitniku

gm. Biała Podlaska

 

Mariusz Polak

 

III

 

Patrycja Czyrak

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza           w Sławacinku Starym, gm. Biała Podlaska 

Dorota Misiejuk

 

Wyróżnienie

 

Julia Bujnik

 

Szkoła Podstawowa w Sosnówce

 

Magdalena Chotyniec

 

Wyróżnienie

 

Andżelika Plak

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II             w Połoskach, gm. Piszczac 

Ludmiła Maleńczuk

 

V grupa – szkoły ponadpodstawowe

MiejsceAutorSzkołaOpiekun
 

Wyróżnienie

 

Agata Wiczuk

Liceum Ogólnokształcące im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44 

Grzegorz Kulicki

 

Wyróżnienie

 

Aleksandra Bogusz

Liceum Ogólnokształcące im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, ul. Warszawska 44 

Grzegorz Kulicki

 

Szkoły Specjalne

MiejsceAutorSzkołaOpiekun
 

Wyróżnienie

 

Natalia Glina

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy     w Zalutyniu, gm. Piszczac 

Joanna Kulawczuk

 

Wyróżnienie

 

Piotr Lipiński

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy     w Zalutyniu, gm. Piszczac 

Agnieszka Lewkowicz

 

Wyróżnienie

 

Aleksandra Suwalska

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy    w Zalutyniu, gm. Piszczac 

Agnieszka Lewkowicz

 

Nagrodzone prace można było obejrzeć na zorganizowanej podczas spotkania wystawie.
Laureaci oraz ich opiekunowie wyłonieni przez Komisję otrzymali pamiątkowe dyplomy  i nagrody ufundowane przez Starostę Bialskiego i Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Białej Podlaskiej.

Na zakończenie spotkania dla uczestników został zorganizowany słodki poczęstunek oraz pokaz sprzętu pożarniczego jaki znajduje się na wyposażeniu JRG w Białej Podlaskiej.

Zarząd Oddziału Powiatowego gratuluje serdecznie nagrodzonym i wyróżnionym oraz zaprasza do udziału                w kolejnych edycjach konkursu. Opiekunom pod kierunkiem których powstały finałowe prace ZOP dziękuje za poświęcony czas oraz wysiłek włożony w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu. Nagrodzone i wyróżnione prace na szczeblu powiatowym zostaną przekazane do oceny na kolejnym, jakim jest etap wojewódzki konkursu. Finał etapu wojewódzkiego przewidziany jest w pierwszej połowie lutego 2020 r.

ZOP dziękuje Komendantowi Miejskiemu PSP za pomoc w organizacji spotkania laureatów i opiekunów szczebla powiatowego konkursu plastycznego, strażakom z JRG za bardzo ciekawie zorganizowany pokaz sprzętu pożarniczego.

 

Opracowanie: Bożena Krzyżanowska ZOP ZOSP RP w Białej Podlaskiej

Skip to content