Spotkanie wigilijne lubartowskich strażaków

13 grudnia 2019 r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie, odbyło się wigilijne spotkanie strażaków powiatu lubartowskiego. W spotkaniu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie, a także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wraz z przedstawicielami lokalnych jednostek samorządowych.

Spotkanie swą obecnością zaszczycili:

  • st. bryg. Piotr Zmarz – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
  • Pani Ewa Zybała – Starosta Powiatu Lubartowskiego,
  • Pan Krzysztof Paśnik – Burmistrz Miasta Lubartów,
  • mł. insp. Andrzej Antoniewski – Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie,
  • Pan Leszek Gajuś – Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów,
  • Stanisław Rząsa – Kapelan lubartowskich strażaków,
  • Pan Jarosław Maluga – przedstawiciel Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Lubartowie,
  • dh Grzegorz Szyszko – V-ce Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Zebranych powitała Ewa Zybała – Starosta Lubartowski  życząc satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków w służbie, zdrowia, wszelkiej pomyślności i chrześcijańskiej nadziei. Do życzeń dołączył się Lubelski Komendant Wojewódzki podkreślając uroczysty charakter świąt Bożego Narodzenia. W swoim wystąpieniu podziękował strażakom PSP oraz członkom OSP za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Burmistrz Lubartowa w imieniu jednostek samorządowych przekazał życzenia spokojnych i radosnych świąt dla wszystkich strażaków oraz ich rodzin. Kapelan strażaków ks. kanonik Stanisław Rząsa poprzez modlitwę wprowadził zebranych w świąteczny nastrój.

Podczas wspólnego kolędowania uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijnym stole była okazja na refleksje  oraz wzajemne złożenie  życzeń świąteczno – noworocznych.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Lubartów

Skip to content