Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego:

Wartość projektu to 258 823 529,42 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 220 000 000 PLN. Beneficjentem Projektu jest Komenda Główna PSP, a partnerami są Komendy Wojewódzkie PSP, w tym Komenda Wojewódzka PSP
w Lublinie.

3 października 2017 r. gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny PSP podpisał umowę o dofinansowanie Projektu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez Pana Przemysława Gorgola p.o. Dyrektora CUPT.

Przedmiotem projektu są:
– zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego,
– zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne.

99,80% całkowitej wartości projektu przeznaczone jest na zakup sprzętu.

Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia, a także środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki PSP.

W ramach Projektu w 2019 r. zakupiono dla potrzeb województwa lubelskiego:

– 1 samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej,
– 1 samochód dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia) dla Komendy Wojewódzkiej PSP
w Lublinie,
– 1 ciężki samochód ratownictwa technicznego do usuwania skutków kolizji drogowych (z rotatorem) dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,
– 3 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem drogowym, w tym 1 szt. dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie, 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP w Świdniku oraz 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP we Włodawie,
-1 średni samochód ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem rat. drogowego dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie,
– 4 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drogowego, w tym 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku 2 szt. dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie oraz 1 szt. dla Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju,
– 1 szt. zestawu do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym dla Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

W 2020 r. nastąpi odbiór 2 szt. średnich samochodów ratownictwa chemicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej oraz Komendy Miejskiej PSP w Zamościu.

Wartość zakupionego sprzętu w ramach Projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie wynosi 17 127 707,20 zł.

Skip to content