Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego partnerskiej współpracy w zakresie realizacji „Pilotażowego Programu Zdrowotnego Kompleksowej Diagnostyki Onkologicznej dla Pracowników i Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim”

17 grudnia 2019 r. w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego dotyczącego partnerskiej współpracy w zakresie realizacji Pilotażowego Programu Zdrowotnego Kompleksowej Diagnostyki Onkologicznej dla Pracowników i Funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w województwie lubelskim”.

Badania naukowe pokazują, że strażacy są grupą zawodową o zwiększonym ryzyku zachorowalności na niektóre choroby nowotworowe. Codzienny kontakt z czynnikami kancerogennymi, głównie podczas gaszenia pożarów, ale także podczas akcji z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego, skutkuje zwiększeniem zachorowalności na niektóre nowotwory. Zdaniem naukowców na niektóre z nich strażacy chorują nawet ponad dwukrotnie częściej niż wynosi średnia populacji.

Dlatego też mając na uwadze troskę o zdrowie funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski oraz Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prof. dr. hab. n. med. Elżbieta Starosławska podjęli współpracę, której celem jest pozyskanie środków na realizację programu, ustalenie jego zakresu oraz wdrożenie.

W uroczystym podpisaniu listu intencyjnego ze strony KW PSP w Lublinie udział wzięli również st. bryg. Michał Badach – naczelnik wydziału kadr KW oraz pomysłodawca akcji kpt. Maciej Piszczek – dowódca JRG Nr 2 w Chełmie i jednocześnie przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. lubelskiego.

Opracowanie: KW PSP Lublin

Zdjęcia: st. bryg. Michał Badach

Skip to content