Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego

11-12 grudnia 2019 roku w Janowcu pow. puławski odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. Naradę rozpoczęli zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Szczepan Goławski oraz st. bryg. Piotr Zmarz. Komendanci przedstawili pokrótce program narady oraz krótko omówili pracę nadzorowanych wydziałów.

Pierwszego dnia narady odbyło się szkolenie z możliwości operacyjno – taktycznych nowo zakupionych samochodów tj. kompanijnego i batalionowego samochodu dowodzenia i łączności. Prezentowane pojazdy to nie tylko węzły łączności pozwalające na sprawną i szybką wymianę informacji i danych czy też miejsca pracy sztabu podejmującego strategiczne decyzje, ale też punkty, w których można otrzymać stosowną pomoc.

Pojazdy są wyposażone w urządzenia pozwalające na sprawne komunikowanie się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak łączność radiowa i telefoniczna wraz z rejestracją korespondencji, systemy prezentacji obrazu, w tym wideokonferencji, czy dostęp do Internetu. Mają również zasilanie awaryjne i gwarantowane z możliwością wykorzystywania zewnętrznych źródeł energii.

W drugiej części narady kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie referowali pracę nadzorowanych przez siebie wydziałów.

Drugi dzień narady rozpoczął Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – st. bryg. Grzegorz Alinowski, który zreferował omawiane tematy podczas spotkania z Panem Maciejem Wąsikiem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzejem Bartkowiakiem.

Następnie omówione zostały tematy „Bezczynność i przewlekłość w postępowaniu administracyjnym”, „Zgłoszenia zagrożenia pożarowego – wyjaśnienia”, zagadnienia związane ze składaniem oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy PSP i pracowników cywilnych.

Na zakończenie narady komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. lubelskiego przedstawili informacje z realizacji zadań bieżących.

Opracowanie i zdjęcia: KW PSP Lublin

Skip to content