Szkolenie z zakresu zagrożeń elektrycznych w Janowie Lubelskim

W dniach 25-27 listopada 2019 roku przeprowadzone zostało szkolenie dla funkcjonariuszy PSP Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim (3 zmiany służbowe – 21 osób) oraz członków OSP z KSRG – 44 osoby z zakresu zagrożeń elektrycznych. Szkolenia zostały przeprowadzone przez Z-cę Dyreketora PGE Dystrybucja w Stalowej Woli.

Szkolenia obejmowały takie zagadnienia, jak, m.in.:

– rodzaje i budowa napowietrznych linii elektrycznych,

– rozmieszczenie napowietrznych linii elektrycznych na terenie powiatu janowskiego

– zagrożenia i sposób bezpiecznego postępowania podczas pracy przy liniach elektrycznych,

– zagrożenia oraz sposób postępowania przy zdarzeniach z instalacjami fotowoltaicznymi,

– alarmowanie oraz współpraca ze stanowiskami dyspozytorskimi PGE.

Przedmiotowe szkolenie poprawi świadomość ratowników o zagrożeniach związanych z prądem elektrycznym,  efektem czego będzie poprawa bezpieczeństwa ratowników i osób ratowanych podczas zdarzeń związanych z wystąpieniem zagrożeń od linii elektrycznych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Piotr Drzymała

Skip to content