Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

29 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości wzięli udział między innymi parlamentarzyści, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Jerzy Bielecki, Przemysław Czarnek i Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wraz z Wicewojewodą Robertem Gmitruczukiem i kadrą kierowniczą urzędu, gen. bryg. SG Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, insp. Robert Szewc – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, Marian Starownik – prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz komendanci powiatowi (miejscy) PSP woj. lubelskiego

W czasie uroczystości za wzorową służbę strażacy PSP woj. lubelskiego otrzymali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody pieniężne. Łącznie wyróżnionych i awansowanych zostało 24 strażaków.

Apel był między innymi okazją do podziękowań Panu Przemysławowi Czarnkowi za 4 lata współpracy. Medal 100-lecia utworzenia Policji Państwowej wręczył mu komendant wojewódzki policji w Lublinie. Okolicznościową odznakę nadał minister spraw wewnętrznych i administracji. To dowód uznania za popularyzowanie tradycji i dokonań policji. Były wojewoda odebrał też dyplom od komendanta Alinowskiego z podziękowaniami za czteroletnią, dobrą współpracę.

Uroczystość była również okazją do złożenia gratulacji Panu Lechowi Sprawce, który objął urząd wojewody lubelskiego.

Podczas uroczystości odczytany został także okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, skierowany specjalnie z tej okazji do lubelskich strażaków.

Skip to content