Debata społeczna w Łukowie „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

21 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łukowie odbyła się ewaluacyjna debata społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” skierowana do mieszkańców miasta Stoczek Łukowski oraz gmin Stoczek Łukowski, Stanin i Wola Mysłowska. Organizatorem spotkania był mł. insp. Marek Lubański I z-ca  Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie. W spotkaniu uczestniczył bryg. Paweł Wysokiński z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, uczestnikami byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy powiatu łukowskiego.

Na wstępie głos zabrał mł. insp. Marek Lubański, który powitał wszystkich uczestników i przypomniał ideę debat społecznych. Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Dariusz Zdanikowski przedstawił prezentację obrazującą przestępczość na terenie powiatu łukowskiego oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Z-ca Komendanta Powiatowy PSP w Łukowie przedstawił zebranym informacje o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu łukowskiego Debata ta była okazją zapoznania zaproszonych gości z ogólnopolską kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Naczelnik Wydziału Operacyjno-rozpoznawczego KP PSP Łuków st. kpt. Dominik Sadowski zapoznał uczestników spotkania z głównymi przesłaniami kampanii, tj.

  • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
  • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
  • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
  • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
  • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
  • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której kolejne osoby zabierały głos i przekazywały swoje uwagi, spostrzeżenia i sugestie w zakresie policyjnych i strażackich działań. Efektem tych rozmów było wypracowanie wniosków, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Łuków.

Debata pokazała, jak istotną rolę na rzecz wzrostu poczucia bezpieczeństwa ma współpraca Policji, Państwowej Straży Pożarnej nie tylko z samorządami i instytucjami, ale również z lokalną społecznością.

Opracowanie: bryg. Paweł Wysokiński

Skip to content