Wręczenie promes jednostkom OSP z terenu powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska na zadanie publiczne: „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

3 października 2019 r. w sali widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury Urzędu Miasta Biała Podlaska odbyło się uroczyste wręczenie promes przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk.

W uroczystości uczestniczyli:

Wicepremier – Pan Jacek Sasin,

Poseł na Sejm RP – Pan Janusz Szewczak,

Poseł na Sejm RP – Pan Marcin  Duszek,

Wicewojewoda Lubelski – Pan Robert Gmitruczuk,

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Pan Dariusz Stefaniuk,

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Grzegorz Alinowski,

Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Pan  Maciej Buczyński,

Wicestarosta bialski – Pan Janusz Skólimowski,

Panowie Burmistrzowie i Wójtowie powiatu bialskiego.

 

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5000 zł trafiło do 101 jednostek OSP z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Uroczystego wręczenia promes przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonał Wicepremier Jacek Sasin w asyście Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Dariusza Stefaniuka i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Alinowskiego.

Gratulacje otrzymania przez jednostki OSP dodatkowych znacznych środków na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną czy szkoleniową złożyli

Pan Jacek Sasin – Wicepremier,

Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,

Pan Dariusz Stefaniuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

Pan Janusz Szewczak – Poseł na Sejm RP,

Pan Marcin  Duszek – Poseł na Sejm RP.

Realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań i przedsięwzięć oraz zakupy rzeczowe nastąpi w najbliższym czasie.

 

Opracowanie: KM PSP w Białej Podlaskiej

Zdjęcia: SŁOWO PODLASIA –tygodnik bialski

Skip to content