Wręczenie promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019r.”

8 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której odbyło się wręczenie promes przedstawicielom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W uroczystości udział wzięli:

– Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Pan Sylwester Tułajew

– Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Sprawka

– Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan st. bryg. Grzegorz Alinowski

– Radny Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski

– Wicestarosta Lubelski  Pan Andrzej Chrząstowski

Uroczystego wręczenie promes dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Pan Sylwester Tułajew w asyście Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lecha Sprawki oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorza Alinowskiego. Dotację na łączną kwotę 714 936 zł otrzymały 143 jednostki ochotniczych straży pożarnych  z terenu powiatu lubelskiego. W uroczystości wzięło udział 114 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu działania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Bełżycach oraz Bychawie. Celem inicjatywy jest wsparcie zadań ochotniczych straży pożarnych dodanych do zapisu ustawy o ochronie przeciwpożarowej na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Tekst: kpt. Andrzej Szacoń

Zdjęcia: mł. kpt. Marcin Rozwałka

Skip to content