Wręczenie promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu krasnostawskiego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 r.”

10 października 2019 roku w sali Krasnostawskiego Domu Kultury odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono promesy przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu krasnostawskiego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 r”.

W ramach dotacji na realizację zadań statutowych zawartych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej jednostki z naszego powiatu w 2019 roku otrzymały ogółem kwotę ponad 320 000 zł.

Gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie st. bryg. Dariusz Pylak. W trakcie uroczystości odczytano list Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego skierowany do Druhen i Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

W uroczystości udział wzięli:

– Pani Teresa Hałas – Poseł na Sejm RP,

– Pan Lucjan Cichosz – Poseł na Sejm RP,

– Pan Konrad Sawicki – reprezentujący Pana Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego,

– st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,

– Ks. Kanonik Henryk Kozyra – Kapelan Powiatowy Strażaków i Policjantów krasnostawskich,

– Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski,

– Pan Witold Boruczenko – Przewodniczący Rady Powiatu Krasnostawskiego,

– Pani Justyna Przysiężniak – V-ce Przewodnicząca Rady Powiatu Krasnostawskiego wraz z Radnymi,

– dh Janusz Szpak – Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,

– dh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,

– Pan Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu,

– Wójtowie Gmin Powiatu Krasnostawskiego.

Promesy druhom Ochotniczych Straży Pożarnych przekazali posłowie na Sejm RP Pani Teresa Hałas oraz Pan Lucjan Cichosz w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Alinowskiego oraz Pana Konrada Sawickiego reprezentującego Pana Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego.

Tekst: kpt. Kamil Bereza

Zdjęcia: kpt. Tomasz Wesołowski

Skip to content