Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach

We wtorek, 08 października 2019 r. w Mełgwi odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

W uroczystości udział wzięli:
– Pan Sylwester Tułajew, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
– Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
– Pan st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
– Pan Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickiego,
– Pan bryg. Sławomir Kowalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku,
– Pani Magdalena Wójcik – Wójt Gminy Mełgiew,
– Pan Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku
– burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu świdnickiego,
oraz druhowie OSP z terenu gminy Mełgiew.

Przekazywany pojazd pożarniczy to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki StarMan o oznaczeniu GBA-Rt 2/30. Jednocześnie użytkowany dotychczas w przed druhów z OSP Minkowice samochód GBA 2/16 marki Volvo został przekazany do jednostki OSP Dominów.

Pozyskanie powyższych pojazdów poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Mełgiew i powiatu świdnickiego oraz zwiększy operatywność jednostek.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Świdniku

Skip to content