Uroczystość przekazania pojazdów pożarniczych Komendzie Wojewódzkiej i Komedzie Miejskiej PSP w Lublinie oraz przekazanie promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego.

8 października 2019 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania pojazdów pożarniczych oraz wręczenia promes przedstawicielom jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP  wraz z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W uroczystości udział wzięli:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Sylwester Tułajew.
 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan Krzysztof Michałkiewicz.
 • Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek.
 • Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan st. bryg. Grzegorz Alinowski.
 • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojek.
 • Radny Województwa Lubelskiego Pan Marek Wojciechowski.
 • Wicestarosta Lubelski Pan Andrzej Chrząstowski.
 • Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie ppłk SG Dawid Krztoń
 • Komendant Miejski Policji w Lublinie nadkom. Sławomir Włada.
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Odyniec.
 • Dyrektor Wydziału Gospodarki nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Artur Jaśkowski.
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin Pan Jerzy Ostrowski.
 • komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego.

Uroczystego przekazania pojazdów dokonał Pan Sylwester Tułajew Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  w asyście Pan Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego.

Potencjał sprzętowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie został wzmocniony poprzez średni samochód dowodzenia i łączności o wartości 2 939 700  – stanowiący batalionowe, mobilne stanowisko kierowania zł. Wykorzystywany będzie jako mobilne centrum dowodzenia podczas dużych akcji ratowniczych, wymagających koordynacji pracy różnych służb.

Potencjał Sprzętowy Komendy Miejskiej PSP w Lublinie został wzmocniony poprzez

 • Ciężki samochód ratownictwa drogowego SCRd marki Renault o wartości 3 594 060 zł. Służący do przyciągania, podnoszenia i holowania ciężkich przedmiotów, w tym: samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Sercem układu napędowego ważącego ponad 37 ton auta jest wysokoprężny silnik o mocy 520 KM. Głównym elementem samochodu jest obrotowy wysięgnik teleskopowy o maksymalnym udźwigu 54 t. Może on pracować w promieniu 11 m od osi obrotu. Na pojeździe zamontowanych jest siedem wciągarek o uciągach od 12 do 30 ton. Cztery z nich znajdują się na obrotowym ramieniu rotatora. Dodatkowo pojazd ma zintegrowane ramię holownicze do usuwania uszkodzonych pojazdów o nośności do 24 t. Pojazd znajduje się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Lublinie
 • Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 2,9/24/5 na podwoziu firmy MAN. Posiada zbiornik wody o pojemności 2,9 m3 oraz autopompę
  o wydajności 2400 l/min. Wartość pojazdu to 1 075 020 zł. Znajduję się on na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Lublinie.
 • Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBARt 5/40 na podwoziu firmy MAN. Posiada zbiornik o pojemności 5 m3 oraz autopompę o wydajności 4000l/min. Wartość pojazdu to 1 185 720 zł. Znajduję się on na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie.

Pojazdy te posiadają na wyposażeniu podstawowy sprzęt do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych m.in. armaturę wodno-pianową, aparaty ochrony dróg oddechowych, agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, piły do betonu i stali oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działań podczas zdarzeń drogowych: zestawy hydrauliczne firmy LUKAS oraz zestawy poduszek pneumatycznych.

W drugiej części uroczystości odbyło się przekazanie promes przedstawicielom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Uroczystego wręczenie promes dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Pan Sylwester Tułajew w asyście Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Krzysztofa Michałkiewicza oraz Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka. Dotacje otrzymały 143 jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubelskiego na łączną kwotę 714 936 zł. W uroczystości brało udział 27 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu działania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych miasta Lublin.

Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dodanych do zapisu ustawy o ochronie przeciwpożarowej na:

 • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
 • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, propagujących wiedzę
  i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Opracowanie: KM PSP Lublin

Zdjęcia: mł. kpt. Marcin Rozwałka

Skip to content