Uroczyste wręczenie promes przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego na realizację zadania publicznego: “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

7 października 2019 r. w sali Tomaszowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste  wręczenie promes przedstawicielom jednostek OSP z terenu powiatu tomaszowskiego na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

Wręczenia dokonał Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan  Goławski.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, Senator RP Jerzy Chróścikowski oraz Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tomaszowskiego, których powitał Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim  bryg. Andrzej Mandziuk.

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości min. 5000 zł otrzymało 105 jednostek OSP z powiatu tomaszowskiego na łączną kwotę 630000 zł. Celem inicjatywy jest wsparcie zadań określonych po ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zaproszeni goście złożyli gratulacje przedstawicielom jednostek OSP otrzymania dodatkowych środków na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną i szkoleniową.
W najbliższym czasie nastąpi realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań, przedsięwzięć i zakupów rzeczowych.

Skip to content