Uroczyste wręczenie promes przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łukowskiego na zadanie publiczne: “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

2 października 2019 r. w Sali Konferencyjnej im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie druhów OSP z terenu powiatu łukowskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestrem Tułajewem, który wręczył druhom ochotnikom promesy na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku. Dotacje otrzymało 69 jednostek z terenu powiatu łukowskiego na kwotę blisko 345 000 zł.

W uroczystości uczestniczyli:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew,
 • Senator RP Stanisław Gogacz,
 • Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski,
 • Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek,
 • Radny Sejmiku Wojewódzkiego Ryszard Szczygieł,
 • Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski,
 • Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Tomasz Majewski
 • Starosta Łukowski Dariusz Szustek,
 • Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec
 • Reprezentujący Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Janusza Kozioła dh Jan Strzyżewski sekretarz ZOP ZOSPRP.

Po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicze Straże Pożarne mogły w dwóch terminach do 10 września i 1 października 2019 składać wnioski o dofinansowanie na 5000 złotych na akcje z zakresu propagowania pierwszej pomocy czy wydarzeń sportowych lub kulturalnych. Od teraz do zadań ochotniczych straży pożarnych ma należeć nie tylko walka z pożarami, klęskami żywiołowymi czy innymi zagrożeniami, ale także realizowanie zadań o charakterze społeczno-edukacyjnym.

Takie zadania to:

 1. organizacja akcji służących propagowaniu uprawiania sportu i aktywności fizycznej, zwłaszcza takiej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanych podczas działań ratowniczych;
 2. organizowanie akcji oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
  i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 3. upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 4. prowadzenie zajęć propagujących zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym

W II turze wnioski złożyło 16 jednostek OSP z powiatu łukowskiego. Jednostki te otrzymają dotację w kwocie 80 tys. zł.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Łukowie

Skip to content