Uroczyste wręczenie promes przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego na zadanie publiczne: “Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”

W dniu 01.10.2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się spotkanie, na którym druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego otrzymali  środki finansowe w ramach „ Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 r.

Uroczystego wręczenia promes dokonał:

Pan Sylwester Tułajew – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

w asyście:

Pani Ewy Zybały – Starosty Lubartowskiego,

  1. bryg. Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

mł. bryg. Tomasza Podkańskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

 

O dofinansowanie mogły ubiegać się wszystkie jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych spełniające wymogi formalne. W powiecie lubartowskim z dofinansowania skorzystały 83 jednostki OSP na łączną kwotę
415 000,00zł. Dzięki otrzymanym środkom poszczególne jednostki OSP po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej oprócz zadań związanych z pożarami, klęskami żywiołowymi czy innymi zagrożeniami, będą mogły realizować zadania  o charakterze społeczno-edukacyjnym.

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP w Lubartowie

Skip to content